"
Tổng 16sp
 • Mã SP: MDOD004
  Máy đếm tiền OUDIS 8899A
  5.299.000
  5.799.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 8899A
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 8899A
  Giá bán: 5.299.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị Màn hình hiển thị hai mặt 06 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ.
  Tốc độ đếm 1.100tờ/phút
  Tính năng - Tăng thêm 03 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả.
  - Phát hiện tiền giả, siêu giả chính xác 100%. Kiểm tra bằng tia siêu cực tím, siêu hồng ngoại, chụp hình ảnh so sánh màu sắc, kiểm tra hình chìm, kiểm tra kích cỡ, kiểm tra cửa sổ chống giả.
  - Dùng 03 hệ thống mắt màu kiểm tra tiền siêu giả.
 • Mã SP: MDOD001
  Máy đếm tiền OUDIS 9900
  4.999.000
  5.499.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 9900
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 9900
  Giá bán: 4.999.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị Màn hình hiển thị hai mặt 06 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ.
  Tốc độ đếm 1.200tờ / phút.
  Tính năng - Tăng thêm 36 mắt siêu hồng ngoại kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả.
  - Kiểm tra bằng tia siêu cực tím, siêu hồng ngoại, chụp hình ảnh so sánh màu sắc, kiểm tra hình chìm, kiểm tra kích cỡ, kiểm tra cửa sổ chống giả.
  - Dùng 03 hệ thống mắt màu kiểm tra tiền siêu giả
 • Mã SP: MDOD006
  Máy đếm tiền OUDIS 9900B
  6.699.000
  7.399.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 9900B
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 9900B
  Giá bán: 6.699.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị Hai mặt 06 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ.
  Tốc độ đếm 1.100tờ/phút
  Tính năng - Tăng thêm 03 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả. Phát hiện tiền giả, siêu giả chính xác 100%.
  - Kiểm tra bằng tia siêu cực tím, siêu hồng ngoại, chụp hình ảnh so sánh màu sắc, kiểm tra hình chìm, kiểm tra kích cỡ, kiểm tra cửa sổ chống giả.
  - Dùng 03 hệ thống mắt màu kiểm tra tiền siêu giả
 • Mã SP: MDOD005
  Máy đếm tiền OUDIS 9500
  5.299.000
  5.799.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 9500
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 9500
  Giá bán: 5.299.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị Màn hình hiển thị hai mặt 06 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ.
  Tốc độ đếm 1.100tờ/phút
  Tính năng - Tăng thêm 03 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả.
  - Phát hiện tiền giả, siêu giả chính xác 100%. Kiểm tra bằng tia siêu cực tím, siêu hồng ngoại, chụp hình ảnh so sánh màu sắc, kiểm tra hình chìm, kiểm tra kích cỡ, kiểm tra cửa sổ chống giả.
  - Dùng 03 hệ thống mắt màu kiểm tra tiền siêu giả.
 • Mã SP: MDOD015
  Máy đếm tiền OUDIS 2019B
  2.899.000
  3.199.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 2019B
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 2019B
  Giá bán: 2.899.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 01 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 LED ).
  Tốc độ đếm 1100tờ/phút
  Tính năng - Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro. Đếm tiền thông thường , đếm vé số Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền.
  - Phạm vi số đếm 0 - 9999 có đồng hồ kéo dài. Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.
  Kích thước 560 x 320 x 266 mm
 • Mã SP: MDOD016
  Máy đếm tiền OUDIS 2019A
  3.299.000
  3.599.000 VND
  -8%
  Máy đếm tiền OUDIS 2019A
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 2019A
  Giá bán: 3.299.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 01 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 LED ).
  Tốc độ đếm 1100tờ/phút
  Tính năng - Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro. Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ( tiền giả phát quang ) Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.
  - Phạm vi số đếm 0 - 9999 có đồng hồ kéo dài. Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.
  Kích thước 560 x 320 x 266 mm
 • Mã SP: MDOD014
  Máy đếm tiền OUDIS 5500C
  2.599.000
  2.899.000 VND
  -10%
  Máy đếm tiền OUDIS 5500C
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 5500C
  Giá bán: 2.599.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
 • Mã SP: MDOD013
  Máy đếm tiền OUDIS 5200C
  2.799.000
  3.099.000 VND
  -10%
  Máy đếm tiền OUDIS 5200C
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 5200C
  Giá bán: 2.799.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 01 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 LED )
  Tốc độ đếm 1100tờ/phút
  Tính năng - Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro. Đếm và phát hiện tiền giả polymer băng tia UV MG. Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.
  - Phạm vi số đếm 0 - 9999 có đồng hồ kéo dài. Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.
  Kích thước 320 x 288 x 206 mm.
 • Mã SP: MDOD009
  Máy đếm tiền OUDIS 3900C
  2.099.000
  2.299.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 3900C
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 3900C
  Giá bán: 2.099.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 02 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 màn hình kéo dài).
  Tốc độ đếm 1100tờ/phút
  Tính năng - Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro. Đếm và phát hiện tiền giả polymer băng tia UV MG. Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.
  - Phạm vi số đếm 0 - 9999 có đồng hồ kéo dài
  - Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.
 • Mã SP: MDOD010
  Máy đếm tiền OUDIS 3200C
  1.999.000
  2.199.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 3200C
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 3200C
  Giá bán: 1.999.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
 • Mã SP: MDOD011
  Máy đếm tiền OUDIS 6600C
  2.399.000
  2.599.000 VND
  -8%
  Máy đếm tiền OUDIS 6600C
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 6600C
  Giá bán: 2.399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 02 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 màn hình kéo dài).
  Tốc độ đếm 1100tờ/phút.
  Tính năng - Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro. Đếm và phát hiện tiền giả polymer băng tia UV MG. Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.
  - Phạm vi số đếm 0 - 9999 có đồng hồ kéo dài Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.
  Kích thước 366 x 303 x 247mm.
 • Mã SP: MDOD012
  Máy đếm tiền OUDIS 6900A
  2.499.000
  2.699.000 VND
  -7%
  Máy đếm tiền OUDIS 6900A
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 6900A
  Giá bán: 2.499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 01 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 LED ).
  Tốc độ đếm 1100tờ/phút.
  Tính năng - Máy đếm tiền Polymer và Cotton , USD , Euro. Đếm và phát hiện tiền giả polymer băng tia UV MG. Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. Đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm.
  - Phạm vi số đếm 0 - 9999 có đồng hồ kéo dài. Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.
  Kích thước 320 x 288 x 206 mm
 • Mã SP: MDOD003
  Máy đếm tiền OUDIS 2990
  5.299.000
  5.799.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 2990
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 2990
  Giá bán: 5.299.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 3 tầng hiển thị
  Tốc độ đếm 1220 tờ tiền/phút
  Tính năng - Có chức năng đếm tổng tiền
  - Có chức năng chia mẻ.
  - Phần mềm mới nhất 2017
 • Mã SP: MDOD002
  Máy đếm tiền OUDIS 8800
  4.899.000
  5.399.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 8800
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 8800
  Giá bán: 4.899.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị Màn hình hiển thị hai mặt 06 số, 3 số lớn, 3 số nhỏ.
  Tốc độ đếm 1.100tờ /phút
  Tính năng - Đếm và phát hiện tiền giả, tiền lẫn loại, đếm chia mẻ, đếm cộng dồn, có chức năng hút lọc bụi và chống kẹt tiền.
  - Kiểm tra bằng tia siêu cực tím, siêu hồng ngoại, chụp hình ảnh so sánh màu sắc, kiểm tra hình chìm, kiểm tra kích cỡ, kiểm tra cửa sổ chống giả.
  - Dùng 03 hệ thống mắt màu kiểm tra tiền siêu giả.
 • Mã SP: MDOD007
  Máy đếm tiền OUDIS 9699A
  6.899.000
  7.599.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 9699A
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 9699A
  Giá bán: 6.899.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 3 tầng hiển thị
  Tốc độ đếm Máy sử dụng 2 motor có 3 tốc độ chay 1100tờ/phút,1200tờ/phút,1600tờ/phút
  Tính năng - Có 3 mắt màu sử dụng 18 led trắng siêu sáng soi hình chìm
  - Sử dụng 02 bộ mắt đếm riêng biệt đảm bảo độ chính xác khi đếm lượng tiền lớn và liên tục những loại máy đếm tiền khác trên thị trường không đảm bảo chính xác
  - Sử dụng 40 cặp led hồng ngoại tinh vi phát hiện tiền giả, siêu giả Polyme chính xác nhất
 • Mã SP: MDOD008
  Máy đếm tiền OUDIS 2300C
  2.099.000
  2.299.000 VND
  -9%
  Máy đếm tiền OUDIS 2300C
  Giỏ hàng
  Máy đếm tiền OUDIS 2300C
  Giá bán: 2.099.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị 02 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 màn hình kéo dài).
  Tốc độ đếm 1100 tờ/phút.
  Tính năng - Máy đếm tiền chuyên dụng đa năng, Máy đếm tiền Polymer và Cotton, USD, Euro.
  - Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền.
  - Đếm mẻ, ấn định số tờ cần đếm.
YOUTUBE
Tổng đài trợ giúp

Nhanh chóng - tiện lợi - hài lòng

 • Hỗ trợ Online
  Tổng đài: 1900.1903
  - Bấm phím 0 để gặp chăm sóc khách hàng (8h-17h30)
  - Bấm phím 1 để mua hàng trực tuyến (8h-21h30)
  - Bấm phím 2 để hỗ trợ kỹ thuật (8h-21h30)
  - Bấm phím 3 để yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành (8h-19h)
 • Góp ý, thắc mắc, khiếu nại
  Email: cskh@hanoicomputer.com
  Tổng đài: 1900.1903, ấn phím 0
  Hotline: 097.858.0088
Bản quyền web: HANOICOMPUTERSản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm