Tổng 44sp
 • Mã SP: RADI005
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 240mm
  1.569.000
  1.799.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 240mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 240mm
  Giá bán: 1.569.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI039
  Radiator XSPC EX240
  919.000
  1.080.000 VND
  -15%
  Radiator XSPC EX240
  Mua ngay
  Radiator XSPC EX240
  Giá bán: 919.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI033
  Radiator Slim 120mm OEM
  609.000
  699.000 VND
  -13%
  Radiator Slim 120mm OEM
  Mua ngay
  Radiator Slim 120mm OEM
  Giá bán: 609.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI035
  Radiator XSPC AX120
  1.359.000
  1.599.000 VND
  -15%
  Radiator XSPC AX120
  Mua ngay
  Radiator XSPC AX120
  Giá bán: 1.359.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI036
  Radiator XSPC AX240
  1.779.000
  2.119.000 VND
  -16%
  Radiator XSPC AX240
  Mua ngay
  Radiator XSPC AX240
  Giá bán: 1.779.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI010
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 480mm
  2.339.000
  2.689.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 480mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 480mm
  Giá bán: 2.339.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI002
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 120mm
  1.129.000
  1.299.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 120mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 120mm
  Giá bán: 1.129.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI038
  Radiator XSPC EX120
  719.000
  849.000 VND
  -15%
  Radiator XSPC EX120
  Mua ngay
  Radiator XSPC EX120
  Giá bán: 719.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI016
  Radiator Thermaltake Pacific R240 (CL-W009-AL00BL-A)
  1.049.000
  1.199.000 VND
  -13%
  Radiator Thermaltake Pacific R240 (CL-W009-AL00BL-A)
  Mua ngay
  Radiator Thermaltake Pacific R240 (CL-W009-AL00BL-A)
  Giá bán: 1.049.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI042
  Radiator Bykski B-240RD-M.
  679.000
  799.000 VND
  -15%
  Radiator Bykski B-240RD-M.
  Mua ngay
  Radiator Bykski B-240RD-M.
  Giá bán: 679.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.03.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI026
  Radiator EK-CoolStream SE 120 
  919.000
  1.049.000 VND
  -12%
  Radiator EK-CoolStream SE 120 
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream SE 120 
  Giá bán: 919.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI027
  Radiator EK-CoolStream SE 240
  1.259.000
  1.449.000 VND
  -13%
  Radiator EK-CoolStream SE 240
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream SE 240
  Giá bán: 1.259.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI020
  Radiator EK-CoolStream PE 120
  1.129.000
  1.299.000 VND
  -13%
  Radiator EK-CoolStream PE 120
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream PE 120
  Giá bán: 1.129.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI041
  Radiator Bykski B-RD120-TN.
  559.000
  649.000 VND
  -14%
  Radiator Bykski B-RD120-TN.
  Mua ngay
  Radiator Bykski B-RD120-TN.
  Giá bán: 559.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI021
  Radiator EK-CoolStream PE 240
  1.479.000
  1.699.000 VND
  -13%
  Radiator EK-CoolStream PE 240
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream PE 240
  Giá bán: 1.479.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI001
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 120mm
  869.000
  999.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 120mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 120mm
  Giá bán: 869.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI031
  Radiator XSPC RX240 White
  1.699.000
  1.949.000 VND
  -13%
  Radiator XSPC RX240 White
  Mua ngay
  Radiator XSPC RX240 White
  Giá bán: 1.699.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI023
  Radiator EK-CoolStream PE 480 
  2.349.000
  2.699.000 VND
  -13%
  Radiator EK-CoolStream PE 480 
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream PE 480 
  Giá bán: 2.349.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI024
  Radiator EK-CoolStream XE 240 
  1.789.000
  2.049.000 VND
  -13%
  Radiator EK-CoolStream XE 240 
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream XE 240 
  Giá bán: 1.789.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI018
  Radiator Thermaltake Pacific RL240 (CL-W012-AL00BL-A)
  1.309.000
  1.499.000 VND
  -13%
  Radiator Thermaltake Pacific RL240 (CL-W012-AL00BL-A)
  Mua ngay
  Radiator Thermaltake Pacific RL240 (CL-W012-AL00BL-A)
  Giá bán: 1.309.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI019
  Radiator Thermaltake Pacific RL360 (CL-W013-AL00BL-A)
  1.649.000
  1.899.000 VND
  -13%
  Radiator Thermaltake Pacific RL360 (CL-W013-AL00BL-A)
  Mua ngay
  Radiator Thermaltake Pacific RL360 (CL-W013-AL00BL-A)
  Giá bán: 1.649.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI013
  Radiator FY Red Copper 240 ( 30mm thick )
  1.609.000
  1.849.000 VND
  -13%
  Radiator FY Red Copper 240 ( 30mm thick )
  Mua ngay
  Radiator FY Red Copper 240 ( 30mm thick )
  Giá bán: 1.609.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI015
  Radiator FY Red Copper 120 ( 30mm thick )
  999.000
  1.149.000 VND
  -13%
  Radiator FY Red Copper 120 ( 30mm thick )
  Mua ngay
  Radiator FY Red Copper 120 ( 30mm thick )
  Giá bán: 999.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI045
  Radiator EK-CoolStream XE 480
  2.809.000
  3.299.000 VND
  -15%
  Radiator EK-CoolStream XE 480
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream XE 480
  Giá bán: 2.809.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI022
  Radiator EK-CoolStream PE 360 
  1.869.000
  2.149.000 VND
  -13%
  Radiator EK-CoolStream PE 360 
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream PE 360 
  Giá bán: 1.869.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI003
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 120mm
  1.479.000
  1.699.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 120mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 120mm
  Giá bán: 1.479.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI004
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 240mm
  1.219.000
  1.399.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 240mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 240mm
  Giá bán: 1.219.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu vỏ: thép
  + Chất liệu lá tản nhiệt: đồng
  + Màu: đen
  + 2 đầu kết nối dùng ren G1/4” thông dụng
  + Kích thước: 278 x 124 x 30mm
  + Hỗ trợ quạt: 120mm
  + Mật độ lá thép: 16 lá / inch
  + Độ dày: 30 mm
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI037
  Radiator XSPC AX360
  2.599.000
  Radiator XSPC AX360
  Mua ngay
  Radiator XSPC AX360
  Giá bán: 2.599.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI025
  Radiator EK-CoolStream XE 360 
  2.309.000
  2.649.000 VND
  -13%
  Radiator EK-CoolStream XE 360 
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream XE 360 
  Giá bán: 2.309.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI006
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 240mm
  1.999.000
  2.299.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 240mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 240mm
  Giá bán: 1.999.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI030
  Radiator XSPC AX360 White
  1.919.000
  2.199.000 VND
  -13%
  Radiator XSPC AX360 White
  Mua ngay
  Radiator XSPC AX360 White
  Giá bán: 1.919.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI007
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 360mm
  1.739.000
  1.999.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 360mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS ST30 360mm
  Giá bán: 1.739.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI040
  Radiator XSPC EX360
  1.600.000
  Radiator XSPC EX360
  Mua ngay
  Radiator XSPC EX360
  Giá bán: 1.600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI032
  Radiator XSPC RX360 White
  2.179.000
  2.499.000 VND
  -13%
  Radiator XSPC RX360 White
  Mua ngay
  Radiator XSPC RX360 White
  Giá bán: 2.179.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI008
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 360mm
  2.089.000
  2.399.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 360mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS XT45 360mm
  Giá bán: 2.089.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI009
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 360mm
  2.349.000
  2.699.000 VND
  -13%
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 360mm
  Mua ngay
  Radiator Alphacool NexXxoS UT60 360mm
  Giá bán: 2.349.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu vỏ: thép
  + Chất liệu lá tản nhiệt: đồng
  + Màu: đen
  + 2 đầu kết nối dùng ren G1/4” thông dụng
  + Kích thước: 400 x 124 x 60mm
  + Hỗ trợ quạt: 120mm
  + Mật độ lá thép: 10 lá / inch
  + Độ dày: 30 mm
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI034
  Radiator EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple)
  1.479.000
  1.700.000 VND
  -13%
  Radiator EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple)
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple)
  Giá bán: 1.479.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI017
  Radiator Thermaltake Pacific R360 (CL-W010-AL00BL-A)
  1.349.000
  1.549.000 VND
  -13%
  Radiator Thermaltake Pacific R360 (CL-W010-AL00BL-A)
  Mua ngay
  Radiator Thermaltake Pacific R360 (CL-W010-AL00BL-A)
  Giá bán: 1.349.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADJ001
  Radiator JONSBO HP400 Blue
  529.000
  599.000 VND
  -12%
  Radiator JONSBO HP400 Blue
  Mua ngay
  Radiator JONSBO HP400 Blue
  Giá bán: 529.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI043
  Radiator EK-CoolStream XE 120
  1.279.000
  1.499.000 VND
  -15%
  Radiator EK-CoolStream XE 120
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream XE 120
  Giá bán: 1.279.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI028
  Radiator XSPC AX120 White
  1.389.000
  1.599.000 VND
  -13%
  Radiator XSPC AX120 White
  Mua ngay
  Radiator XSPC AX120 White
  Giá bán: 1.389.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI014
  Radiator FY Red Copper 360 ( 30mm thick )
  1.959.000
  2.249.000 VND
  -13%
  Radiator FY Red Copper 360 ( 30mm thick )
  Mua ngay
  Radiator FY Red Copper 360 ( 30mm thick )
  Giá bán: 1.959.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI044
  Radiator EK-CoolStream SE 480
  1.789.000
  2.099.000 VND
  -15%
  Radiator EK-CoolStream SE 480
  Mua ngay
  Radiator EK-CoolStream SE 480
  Giá bán: 1.789.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Mã SP: RADI029
  Radiator XSPC AX240 White
  1.649.000
  1.899.000 VND
  -13%
  Radiator XSPC AX240 White
  Mua ngay
  Radiator XSPC AX240 White
  Giá bán: 1.649.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Khuyến mại:
  Khuyến mại Giảm giá 15% áp dụng đến 30.04.2017 hoăc có thể kết thúc chương trình sớm hơn. KM đã trừ vào giá.
 • Bán hàng Online
  Tổng đài: 1900.1903
  - Bấm phím 0 để gặp chăm sóc khách hàng
  - Bấm phím 1 để mua hàng trực tuyến
  - Bấm phím 2 để hỗ trợ kỹ thuật
  - Bấm phím 3 để yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành
 • Góp ý, thắc mắc, khiếu nại
  Email: cskh@hanoicomputer.com
  Tổng đài: 04.36280886, ấn phím 0
  Hotline: 097.858.0088
Bản quyền web: HANOICOMPUTERSản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng