"
title
Tổng 16sp
 • Mã SP: RADI062
  EK-CoolStream SE 280
  1.899.000
  EK-CoolStream SE 280
  Có hàng
  Giỏ hàng
  EK-CoolStream SE 280
  Giá bán: 1.899.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream SE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 25mm!
 • Mã SP: RADI063
  EK-CoolStream XE 480 (Quad)
  3.799.000
  EK-CoolStream XE 480 (Quad)
  Liên hệ
  Giỏ hàng
  EK-CoolStream XE 480 (Quad)
  Giá bán: 3.799.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream XE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 60mm!
 • Mã SP: RADI064
  EK-CoolStream SE 420
  2.399.000
  EK-CoolStream SE 420
  Có hàng
  Giỏ hàng
  EK-CoolStream SE 420
  Giá bán: 2.399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream SE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 25mm!
 • Mã SP: RADI065
  EK-CoolStream CE 560 (Quad)
  3.499.000
  EK-CoolStream CE 560 (Quad)
  Liên hệ
  Giỏ hàng
  EK-CoolStream CE 560 (Quad)
  Giá bán: 3.499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream CE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 45mm!
 • Mã SP: RADI048
  Radiator EK-CoolStream SE 120 (Slim Single)
  1.199.000
  Radiator EK-CoolStream SE 120 (Slim Single)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream SE 120 (Slim Single)
  Giá bán: 1.199.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream SE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 25mm!
 • Mã SP: RADI049
  Radiator EK-CoolStream SE 240 (Slim Dual)
  1.599.000
  Radiator EK-CoolStream SE 240 (Slim Dual)
  Liên hệ
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream SE 240 (Slim Dual)
  Giá bán: 1.599.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream SE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 25mm!
 • Mã SP: RADI050
  Radiator EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple)
  1.999.000
  Radiator EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream SE 360 (Slim Triple)
  Giá bán: 1.999.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream SE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 25mm!
 • Mã SP: RADI051
  Radiator EK-CoolStream PE 120 (Single)
  1.349.000
  Radiator EK-CoolStream PE 120 (Single)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream PE 120 (Single)
  Giá bán: 1.349.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream PE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 40mm!
 • Mã SP: RADI052
  Radiator EK-CoolStream PE 240 (Dual)
  1.799.000
  Radiator EK-CoolStream PE 240 (Dual)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream PE 240 (Dual)
  Giá bán: 1.799.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream PE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 40mm!
 • Mã SP: RADI053
  Radiator EK-CoolStream PE 360 (Triple)
  2.359.000
  Radiator EK-CoolStream PE 360 (Triple)
  Liên hệ
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream PE 360 (Triple)
  Giá bán: 2.359.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream PE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 40mm!
 • Mã SP: RADI054
  Radiator EK-CoolStream PE 480 (Quad)
  2.949.000
  Radiator EK-CoolStream PE 480 (Quad)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream PE 480 (Quad)
  Giá bán: 2.949.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream PE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 40mm!
 • Mã SP: RADI055
  Radiator EK-CoolStream CE 140 (Single)
  1.599.000
  Radiator EK-CoolStream CE 140 (Single)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream CE 140 (Single)
  Giá bán: 1.599.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream CE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 45mm!
 • Mã SP: RADI056
  Radiator EK-CoolStream CE 280 (Dual)
  2.149.000
  Radiator EK-CoolStream CE 280 (Dual)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream CE 280 (Dual)
  Giá bán: 2.149.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream CE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 45mm!
 • Mã SP: RADI057
  Radiator EK-CoolStream XE 360 (Triple)
  2.949.000
  Radiator EK-CoolStream XE 360 (Triple)
  Liên hệ
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream XE 360 (Triple)
  Giá bán: 2.949.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream PE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 60mm!
 • Mã SP: RADI058
  Radiator EK-CoolStream SE 480 (Slim Quad)
  2.399.000
  Radiator EK-CoolStream SE 480 (Slim Quad)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  Radiator EK-CoolStream SE 480 (Slim Quad)
  Giá bán: 2.399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream SE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 25mm!
 • Mã SP: RADI061
  EK-CoolStream CE 420 (Triple)
  2.699.000
  EK-CoolStream CE 420 (Triple)
  Có hàng
  Giỏ hàng
  EK-CoolStream CE 420 (Triple)
  Giá bán: 2.699.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Đang còn hàng tại:
  Mô tả tóm tắt:
  EK-CoolStream CE là két tản nhiệt nước chuyên dụng với thiết kế đặc biệt ưu việt.
  Là sản phẩm tản nhiệt tốt nhất trong phân khúc độ dày 45mm!
Tổng đài trợ giúp

Nhanh chóng - tiện lợi - hài lòng

 • Hỗ trợ Online
  Tổng đài: 1900.1903
  - Bấm phím 0 để gặp chăm sóc khách hàng (8h-17h30)
  - Bấm phím 1 để mua hàng trực tuyến (8h-21h30)
  - Bấm phím 2 để hỗ trợ kỹ thuật (8h-21h30)
  - Bấm phím 3 để yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, bảo hành (8h-19h)
 • Góp ý, thắc mắc, khiếu nại
  Email: cskh@hanoicomputer.com
  Tổng đài: 1900.1903, ấn phím 0
  Hotline: 097.858.0088
Bản quyền web: HANOICOMPUTERSản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm