Tổng 25sp
 • Mã SP: USHP023
  HP 8G V210W
  139.000
  HP 8G V210W
  Giỏ hàng
  HP 8G V210W
  Giá bán: 139.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
 • Mã SP: USHP056
  Handy HP 16G V245
  229.000
  Handy HP 16G V245
  Giỏ hàng
  Handy HP 16G V245
  Giá bán: 229.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
 • Mã SP: USHP055
  Handy HP 8G V245
  169.000
  Handy HP 8G V245
  Giỏ hàng
  Handy HP 8G V245
  Giá bán: 169.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
 • Mã SP: USHP057
  Handy HP 32G V245
  419.000
  Handy HP 32G V245
  Giỏ hàng
  Handy HP 32G V245
  Giá bán: 419.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
 • Mã SP: USHP026
  HP 8G V220W  
  139.000
  HP 8G V220W  
  Giỏ hàng
  HP 8G V220W  
  Giá bán: 139.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
 • Mã SP: USHP027
  HP 16G V220W  
  219.000
  HP 16G V220W  
  Giỏ hàng
  HP 16G V220W  
  Giá bán: 219.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
 • Mã SP: USHP053
  Handy HP 32GB X725
  449.000
  Handy HP 32GB X725
  Giỏ hàng
  Handy HP 32GB X725
  Giá bán: 449.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP040
  USB HP 32G V250W
  449.000
  USB HP 32G V250W
  Giỏ hàng
  USB HP 32G V250W
  Giá bán: 449.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP025
  USB HP 32G V210W
  399.000
  USB HP 32G V210W
  Giỏ hàng
  USB HP 32G V210W
  Giá bán: 399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP050
  USB HP V285W_32GB
  449.000
  USB HP V285W_32GB
  Giỏ hàng
  USB HP V285W_32GB
  Giá bán: 449.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
 • Mã SP: USHP054
  Handy HP 64GB X725
  869.000
  Handy HP 64GB X725
  Giỏ hàng
  Handy HP 64GB X725
  Giá bán: 869.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
 • Mã SP: USHP028
  HP 32G V220W
  399.000
  HP 32G V220W
  Giỏ hàng
  HP 32G V220W
  Giá bán: 399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại 129 + 131 Lê Thanh Nghị
  Còn hàng tại 43 Thái Hà
  Còn hàng tại 57 Nguyễn Văn Huyên
  Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP020
  USB HP 16G V165W
  189.000
  USB HP 16G V165W
  Giỏ hàng
  USB HP 16G V165W
  Giá bán: 189.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP024
  HP 16G V210W
  269.000
  HP 16G V210W
  Giỏ hàng
  HP 16G V210W
  Giá bán: 269.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP052
   
Handy HP 16GB V285W
  239.000
  Handy HP 16GB V285W
  Giỏ hàng
  Handy HP 16GB V285W
  Giá bán: 239.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP031
  USB HP 32G V225W
  419.000
  USB HP 32G V225W
  Giỏ hàng
  USB HP 32G V225W
  Giá bán: 419.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP039
  USB HP 16G V250W
  279.000
  USB HP 16G V250W
  Giỏ hàng
  USB HP 16G V250W
  Giá bán: 279.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP038
  USB HP 8G V250W
  199.000
  USB HP 8G V250W
  Giỏ hàng
  USB HP 8G V250W
  Giá bán: 199.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP030
  HP 16G V225W
  239.000
  HP 16G V225W
  Giỏ hàng
  HP 16G V225W
  Giá bán: 239.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Còn hàng tại A1-6 Lô 8A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Mã SP: USHP047
  USB HP 8GB V100W
  99.000
  USB HP 8GB V100W
  Giỏ hàng
  USB HP 8GB V100W
  Giá bán: 99.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
 • Mã SP: USHP048
  USB HP 16GB V100W
  169.000
  USB HP 16GB V100W
  Giỏ hàng
  USB HP 16GB V100W
  Giá bán: 169.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
 • Mã SP: USHP049
  USB HP 32G V165W
  329.000
  USB HP 32G V165W
  Giỏ hàng
  USB HP 32G V165W
  Giá bán: 329.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
 • Mã SP: USHP051
  USB HP V285W_8GB
  169.000
  USB HP V285W_8GB
  Giỏ hàng
  USB HP V285W_8GB
  Giá bán: 169.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
 • Mã SP: USHP019
  HP 8G V165W
  119.000
  HP 8G V165W
  Giỏ hàng
  HP 8G V165W
  Giá bán: 119.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
 • Mã SP: USHP029
  HP 8G V225W
  159.000
  HP 8G V225W
  Giỏ hàng
  HP 8G V225W
  Giá bán: 159.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Dung lượng

Bản quyền web: HANOICOMPUTERSản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Xem sản phẩm khác Tiếp tục mua hàng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm